68-суҳбат: Аллоҳнинг ҳам, одамларнинг ҳам муҳаббатини жалб қиладиган хулқ (1)

Бўлимлар: 27. Зоҳидлик
 •  Неъматлар тўғри истеъмол қилинмаса, зарарга айланади;
 • Зоҳидлик мол-дунё неъмати муқобилида;
 • «Зуҳд» калимасининг луғавий ва истилоҳий маънолари;
 • Ибн Таймиянинг зоҳидликка берган таърифлари;
 • Зоҳидликнинг икки хил тури;
 • Зоҳидлик- охиратда фойда бермайдиган ортиқча мубоҳ нарсаларни тарк қилиш;
 • «Ал-Вараъ» охиратда зарар бериши мумкин бўлган нарсаларни тарк қилиш;
 • Мубоҳ ишлар билан машғул бўлиб қолиш инсоннинг охиратдаги мартабасини пайсайтиради;
 • Мол-дунёни дунёвий мақсадлар йўлида тарк қилиш зоҳидлик эмас;
 • Ибнул-Қоййимнинг зоҳидликка берган таърифлари:

«Зоҳидлик 6та нарсада бўлади: 1. Мол-дунё, 2. Зоҳирий кўринишлар, 3. Раҳбарлик, 4. Одамлар, 5. Нафс, 6. Аллоҳдан бошқа барча нарсалар».

 • Зоҳид инсонда Аллоҳдан бошқа барча нарсаларнинг келиши ҳам кетиши ҳам осон бўлади;
 • Имом Ғазолийнинг зоҳидликка берган таърифлари:

«Ҳаром нарсалардан зоҳид бўлиш фарзи айн;

Шубҳали нарсалардан зоҳид бўлиш: баъзида вожиб, баъзида мустаҳаб;

Ортиқча мубоҳ нарсалардан зоҳид бўлиш:

Аллоҳдан машғул қиладиган барча нарсалардан зоҳид бўлиш;

Зоҳидликнинг энг афзали уни яшириш»

 • Зоҳидликка ёрдам берадиган нарсалар:
 1. Дунё ўткинчи нарса экани ҳақида тафаккур қилиш;
 2. Бу дунё вақтинча экани, ундан кейин ҳақиқий ва абадий ватан борлигини билиш;
 3. Инсон ўзини тийган нарсасидан унга тақдирда битилган насибаси барибир насиб қилишига, ўзини тиймасдан унга ҳирс қўйган нарсаси битилмаган бўлса, унга насиб бўлмаслигига тўла ишониши.
 • Қоруннинг қиссасидан ибрат;
 • Зоҳидликка тарғиб этган ҳадиси шарифлардан намуна ва фойдалар;
 • «Аллоҳ таолонинг ҳам, одамларнинг ҳам муҳаббатини жалб қиладиган амални ўргатинг»;
 • «Дунёдан ўзингни тийгин – Аллоҳ яхши кўради, одамлар қўлидаги нарсалардан ўзингни тийгин – одамлар яхши кўради»;
 • Ибн Умарга Пайғамбарнинг васиятлари ва Ибн Умарнинг умматга васиятлари;
 • Дунёдан ўтиш бир йўлни кесиб ўтиш кабидир;
 • Дунё ҳаёти ва соғлик неъматлари қайта такрорланмайдлиган ва охират учун ғанимат билиб қолиш учун берилган қисқа фурсат.