37-суҳбат: Хиёнат – куфр ва нифоқдан аломат

Бўлимлар: 21. Хиёнат

 • Расулуллоҳ паноҳ сўраган ёмонлик;
 • Хиёнат сўзининг луғавий ва истилоҳий маънолари;
 • Хиёнат калимасининг Қуръони каримда келган 5 маъноси:

1. Гуноҳ;
2. Аҳдни бузиш;
3. Омонатни тарк қилиш;
4. Диндан чиқиш;
5. Зино.

 • Хиёнат – гуноҳи кабира;
 • Хиёнатни қоралашда Ислом динининг устунлиги;
 • Хиёнат қаршисида кофиру мусулмон баробар;
 • Кўз хиёнати ҳам мумкин эмас;
 • Хиёнатга алоқадор сифатлар:

1. Ал Ғадр – Аҳдни, келишувни бузиш;
2. Ал-Ғиш – Ғирромлик ва алдамчилик;
3. Ал ғулул – закот ёки байтул-мол мулкини тасарруф қилишдаги хиёнат;
4. Масъулиятдан қочиш.

 • Хиёнаткор дўзах аҳлидандир;
 • Мардикор ёки ишчининг ҳақини бермаслик;
 • Хиёнат – куфр ва нифоқ натижаси;
 • Хиёнат билан нифоқ орасидаги фарқ;
 • Аллоҳ мўминларни хиёнатдан қайтаради;
 • Аллоҳ буюрган ишларнинг ҳаммаси омонат;
 • Хиёнат охир замон ва Қиёмат аломати;
 • Энг ёмон хиёнаткорлик – подшоҳлар ва раҳбарларники;
 • Маслаҳат бериш ва иш юртишда хиёнат;
 • Хиёнат мавзусининг хулосалари.