28-суҳбат: Золимни жазолаган Зотдан биз ҳам қўрқамиз (2)

Бўлимлар: 16. Исён

 • Ёмон хулқлар – мақсадлар йўлида тўғон;
 • Исённинг зарари заҳарники каби;
 • Ўтган қавмлар устидаги мусибатлар сабаби;
 • Қалбда Аллоҳнинг буюклиги камайиши;
 • Аллоҳ кечиради, деган хаёл – нафснинг алдови;
 • Одамлар наздида ҳайбатнинг йўқолиши;
 • Мусулмонни таҳқирлаганнинг жазоси;
 • Аллоҳ хор қилганни ҳеч ким иззат қила олмайди;
 • Тоатдан узилган хавф-хатарлар ичида қолади;
 • Ибодат – дунё ва Охират азобидан ҳимоя;
 • Аллоҳдан қўрқмаган ҳамма нарсадан қўрқади;
 • Кечаги қудрат эгасининг бугунги хорлигини кўринг;
 • «Подшоҳни сўкиш билан машғул бўлманглар!» нима дегани;
 • Золим ҳақида гапирганда ўзингизни эсдан чиқарманг;
 • Золимни жазолаган Зот бизни ҳам ҳисоб қилади;
 • Ҳайвоний хулқини йўқотмасдан катта бўлиш;
 • Ҳақ учун кураш ҳайвондек юришга рухсат эмас;
 • Қулоқ солиш ва итоат қилиш ҳар бир мусулмонга лозим;
 • Итоатсиз ҳолда ўлган – дунёдан ҳужжатсиз кетган;
 • Расулуллоҳ Қиёматгача ўлмайдиган амир қолдирмадилар;
 • Яхши ишда кимга бўлса ҳам итоат қилинг;
 • Маъсият лаззатини тоат азоби билан ювинг;
 • Зулмнинг жазосини яна бир золим бергандан кўра;
 • Гуноҳ ёки савобнинг давомийлиги – дарахт мисолида;
 • Гуноҳлар кўпаймасдан бошиданоқ тўхтаган яхши;
 • Неъматларни тоат билан ҳимояланг;
 • Исён мавзусининг хулосалари.