20-суҳбат: Ялқовлик хорлик ва қулликдир

Бўлимлар: 11. Ялқовлик

 • Ар-Роғиб: «Ялқовлик одамгарчиликдан чиқишдир»;
 • «Ялқов бўлсанг, ҳақни адо қила олмайсан»;
 • Ишлатилмайдиган қувватлар барбод бўлади;
 • Ялқовлик икки турлидир: ақлий ва жисмоний;
 • Миллат қолоқлиги – ақл эгаларининг ялқовлигидан;
 • Ақл ва оқиллик таърифи;
 • Ақл cоҳиблари, деганда кимлар тушунилади?
 • Расулуллоҳ паноҳ сўраган иллатлар;
 • Ялқов одам очкўз ва тамагирдир;
 • Ялқовлик – ёлғончилик – мунофиқлик;
 • Жиҳоддан ва меҳнатдан ўзини олиб қочиш;
 • Ялқов ҳар икки дунёда азобланади;
 • Солиҳ амални ёмон кўрмаслигингиз аломати нима?
 • Ақл эгаларининг вазифалари нимада?
 • Давлатчиликдан аввал жамоатчилик.