15-cуҳбат: Ҳавога эргашиш – ҳалокат ва бадномлик (1)

 • Ҳавонинг луғавий ва истилоҳий маъноси;
 • Ҳаволи одам – ақлдан холи одам;
 • Ҳавога эргашиш – нафс истакларига қул бўлиш;
 • Аҳли Сунна йўлидан озганлар – ҳаво аҳллари;
 • Ҳавога берилиш инсонийликдан бездиради;
 • Нафсига берилганни йўлга солиш кимнинг вазифаси?
 • Ал-Мовардий -Ҳаво ва шаҳват ўртасидаги фарқ …
 • Ар-Роғиб – Фикр ақл ва шаҳват орасида;
 • Ибн Таймия: Ҳаво инсонни кўр қилади, кар қилади;
 • Ҳаволи кимса ҳеч қачон Аллоҳ учун ғазабланмайди;
 • Ҳавога эргашиш аломати – ихтилоф ва бўлиниш;
 • Бўлинишга сабаб бўлган масала Исломдан эмас;
 • «Ҳавосига эргашган одамдан ҳам адашганроқ ким бор?»
 • Илмли бўла туриб, ҳавосини худо қилиб олган кимса;
 • Ҳавони бартараф этиш йўллари:

1. Инсон ҳаво учун эмас, Охират учун яралган;
Инсоннинг ҳаводан насибаси кам, ақлдан сероб
2. Ҳавонинг оқибати ҳалокатдир;
3. Ҳаво лаззати вақтинча, озори давомли;
4. Ҳаво бошқанинг ҳақига тажовуз;
5. Лаззатнинг моҳияти нима;
6. Ғолиблик иззати ва мағлубият хорлиги;
7. Яхши ном қолдириш яхшими ёки бадномлик?